Nové album
This House Is Not For Sale
(4.11.2016)
koupit album
recenze
texty písní


Save A Prayer

Save A Prayer

Dear Lord, Jesus, Buddha,
Allah or can I just call you Joe
I´ve got a lot of things to tell you
and some things I gotta know
I´m tired of hearing talking
about this world´s about to end
if we can die together
then can´t we all be friends

I gotta know hey, I gotta know
So Mister can you tell me, gotta know
Baby can you tell me, gotta know
Whoa oh oh I gotta know
Yeah, Yeah, Yeah, I gotta know
Baby can you help me, gotta know
I gotta know

Did you ever feel like you were drowning,
did you ever feel betrayed by a kiss?
Did you ever feel like you needed somebody,
don`t you feel alone in a world like this?

Did you ever feel like you needed shelter,
did you ever laugh when you wanted to cry?
Did you ever dream about revolution,
don´t you ever feel like your living a lie?

Oh, Whoa, too many children
grow up blind to the truth.
I say Oh Oh, Oh, Oh,
say a prayer for me,
I´ll save a prayer for you.

Did you ever feel like you were helpless,
did you ever feel like an open wound?
Did you ever feel
that there ain´t no forgiveness,
did you ever feel that close to the truth

Oh Whoa, the world closed their eyes on the blinding truth
I say, Oh, Oh, Oh, Oh , say a prayer for me,
and I´ll save a prayer for you
I´ll save a prayer for you,
I´ll save a prayer for you, I´ll save a prayer
for you, for you, for you. I´ll save a prayer

Did you ever feel like you needed shelter,
did you ever feel like you lived through a flood
Did you ever feel a lust for survival,
did you ever feel, feel..

World keeps turning, Rome`s still burning
There´s too many hearts
that haven´t found a home.
This train´s on the tracks
and the world´s on my back,
save a prayer for me and I´ll save one for you
No one to blame, but it´s hard to explain,
why too many soul´s are feeling so alone.
You´ve got to hold on if it´s all you can do.
Save a prayer for me, I´ll save a prayer for you
I´ll save a prayer for you,
I´ll save a prayer for you, I´ll Save a prayer
for you, for you, for you ...

Venuj modlitbu

Milý Pane, Ježiš, Budha,
Alah alebo Ťa môžem volať len Joe?
veľa vecí Ti musím povedať
a niečo chcem vedieť
unavuje ma počúvať reči
o tom ako má tento svet skončiť
keď môžeme zomrieť všetci spolu
tak nemôžme byť všetci priatelia?

Musím to vedieť hey, musím to vedieť
Tak pane povieš mi, musím to vedieť
Baby povieš mi, musím to vedieť
Whoa oh oh musím to vedieť
Yeah, yeah, yeah, musím to vedieť
Baby povieš mi, musím to vedieť
Musím to vedieť

Cítil si niekedy, že sa topíš
cítil si sa niekedy podvedený bozkom
Cítil si niekedy, že niekoho potrebuješ
necítíš sa v takomto svete sám?

Cítil si niekedy, že potrebuješ úkryt
smial si sa niekedy keď si chcel plakať
Sníval si niekedy o revolúcii
necítiš niekedy, že žiješ lož?

Oh, whoa, priveľa detí
vyrastá nevidiac pravdu
Vravím oh, oh, oh, oh,
pomodli sa za mňa
a ja venujem jednu modlitbu tebe

Cítil si niekedy, že ti nebolo pomoci
cítil si sa niekedy ako otvorená rana
Cítil si niekedy,
že niet odpustenia
cítil si sa niekedy tak blízko pravde

Oh, whoa, svet zatvára oči pred oslepujúcou pravdou
Vravím, oh, oh, oh, oh, pomodli sa za mňa
a ja venujem jednu modlitbu tebe
venujem jednu modlitbu tebe
Venujem ti modlitbu, venujem modlitbu
tebe, tebe, tebe, venujem modlitbu

Cítil si niekedy, že potrebuješ úkryt,
cítil si niekedy, že žiješ proti vlne
Cítil si niekedy neutíchajúcu túžbu po záchrane
cítil si niekedy..

Svet sa točí, Rím horí
Priveľa sŕdc
ešte nenašlo svoj domov
Vlak je na koľajách
a svet na mojom chrbte
Venuj mi modlitbu a ja venujem modlitbu tebe
Nikto nie je na vine, ale je ťažké vysvetliť
prečo sa toľko duší cíti tak samo
Musíš vydržať ak je to všetko čo môžeš vykonať
Venuj mi modlitbu, ja venujem modlitbu tebe
Venujem modlitbu tebe,
Venujem modlitbu tede, venujem modlitbu
tebe, tebe, tebe ...

 

autor(ka): J`vinka (undiscovered-soul@hotmail.com)

zpět na výběr překladů


AKTUÁLNÍ NAHRÁVKY


Nové album

What About Now
(11.3.2013)
koupit album
recenze
texty písní


Nové album

What About Now DELUXE
(11.3.2013)
koupit album
recenze
texty písníNové album

What About Now DELUXE JAPAN
(13.3.2013)
koupit album
recenze
texty písní

Nové album
Richie Sambora

Aftermath Of The Lowdown JAPAN
(12.09.2012)
koupit album
recenze
texty písní

Nové album
Richie Sambora

Aftermath Of The Lowdown EU
(25.09.2012)
koupit album
recenze
texty písní

Výběrové album

Greatest Hits CD
(8.11.2010)
koupit album
recenze
diskuse k albu
texty písní

Nová kniha

When We Were Beautiful
(3.11.2009)
koupit knihu
recenze

Nové DVD

Greatest Hits Video Collection
(29.10.2010)
koupit DVD
recenze


[CNW:Counter]
Podpořte web BonJovi.CZ libovolnou částkou.

bonjovi.cz

Všechna práva vyhrazena.
Copyright (c) 1999-2019 David Vostrý.